Àmbits d’actuació

El Patronat de la Fundació Coop57, conjuntament amb el Consell rector de Coop57, i tenint en compte els projectes que ens han demanat suport, ha definit uns àmbits inicials d’actuació. Es tracta d’unes línies d’activitat obertes, que poden modificar-se o ampliar-se en funció del que plantegi la base social de Coop57 i de la disponibilitat de recursos per part de la Fundació Coop57.

Cadascuna d’aquestes línies d’activitat podrà rebre donacions específiques. És a dir, una persona o entitat que decideixi fer donacions a la Fundació Coop57 podrà escollir a quines línies d’activitat vol assignar-les. També podrà efectuar donacions genèriques sense especificar un àmbit concret.

Àmbits inicials dels projectes a recolzar per la Fundació:

  • Projectes d’accés a la terra

Aquesta línia es defineix davant la constatació que l’accés a la terra és una necessitat estructural per poder promoure un model agroecològic sostenible, en clau de sobirania alimentària.

Aquesta línia inclourà el suport per la creació d’un banc de terres per a projectes agroecològics. També podrà incloure el suport a altres iniciatives que responguin a necessitats estructurals del conjunt de la pagesia que aposti per models agroecològics i de sobirania alimentària.

  • Projectes de bancs d’energia

Aquesta línia es planteja arran del projecte presentat per l’Associació Banc d’Energia. Consisteix a articular una línia de suport a projectes de bancs d’energia que tinguin per objectiu combatre la pobresa energètica mitjançant el foment de l’eficiència energètica.

El projecte presentat per l’Associació Banc d’Energia pretén crear fons locals per poder pagar actuacions d’eficiència energètica per a famílies en situació de pobresa energètica, de manera que puguin reduir el seu consum energètic i, en conseqüència, la seva factura mensual. Aquests fons es nodriran de donacions públiques i privades i, especialment, d’estalvis solidaris.

  • Suport a processos jurídics adreçat a persones i col·lectius populars amb drets vulnerables o vulnerats

Aquesta línia consisteix a recolzar econòmicament processos jurídics impulsats per entitats associatives i moviments socials en favor dels sectors populars.

La definició dels criteris específics d’aquesta línia d’activitat els acordaran la xarxa d’assessories jurídiques sòcies de Coop57 i aquelles que, sense ser-ho, estiguin vinculades amb els moviments socials i l’economia social i solidària, conjuntament amb el patronat de la Fundació i el consell rector de Coop57.

  • Lluita contra la desigualtat, la pobresa i l’exclusió social

Aquesta línia s’articularà com un Fons Econòmic per finançar projectes d’acció social i comunitària que serveixin per crear ocupació i altres formes de renda en el marc de l’Economia Social i Solidària, com a mecanisme de lluita contra les desigualtats, la pobresa i l’exclusió social.

  • Fons socials

Consisteix a potenciar i gestionar els Fons Socials per a la promoció de l’associacionisme popular i l’economia social i solidària existents (Germinem Alt Camp, Germinem Baix Camp i Borrassa del Montserratí: http://germinem.cat/ i http://borrassa.wordpress.com/) i en l’impuls de nous fons socials.

Els Fons Socials duen a terme actuacions de refiançament per possibilitar préstecs de posada en marxa de nous projectes d’economia social i solidària i concedeixen subvencions a fons perdut per a projectes socials d’entitats de l’associacionisme popular i els moviments socials.

  • Projectes de solidaritat internacional

Aquesta línia d’actuació s’articula a partir d’una proposta formulada pel Comitè Óscar Romero, entitat que ha decidit dissoldre’s per qüestions d’edat dels seus components. A causa de la seva dissolució, i per donar continuïtat a la seva activitat, el Bufet ha plantejat a la Fundació que actuï com a nou vehicle per fer arribar aquestes quantitats que, en cas contrari, es perdrien.

Aquesta línia d’activitat podrà incloure també el suport a altres projectes de solidaritat internacional que presenti la base social de Coop57.

  • Activitats formatives en matèries vinculades amb l’economia social i solidària

Aquesta línia s’ha establert d’acord amb les finalitats fundacionals de la Fundació Coop57 i a partir de les sol·licituds efectuades per diverses entitats sòcies. Consisteix a recolzar activitats formatives en matèries vinculades amb el cooperativisme i l’economia social i solidària, entenent que la formació és una necessitat compartida per moltes persones i entitats que es plantegen articular models econòmics contra-hegemònics.