Col·labora amb la Fundació Coop57

Deducció fiscal: D’acord amb els articles 18, 19 i 20  de la Llei 49/2002. Persona física: Podrà deduir, en la declaració de la renda, el 75% de la seva donació per als primers 150€ i el 30% per la quantitat restant. Si les donacions es mantenen o pugen en anys successius, el percentatge de deducció aplicable, a la quantitat que excedeixi dels 150 €, serà del 35%. Persona jurídica: Podrà desgravar el 35% de la seva donació en l’Impost de Societats. S les donacions es mantenen o pugen en anys successius, el percentatge de deducció aplicable serà del 40%.

De conformitat amb el que es disposa en l’Art. 5 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, L.O.P.D. 15/99, li informem que les dades que ens faciliti a través del present formulari s’incorporaran els fitxers titularitat de FUNDACIÓ COOP 57 amb la finalitat de gestionar la donació que realitzi, remetre-li el corresponent certificat acreditatiu de la donació, la seva comunicació a l’Agència Tributària i el compliment de la resta d’obligacions fiscals de l’entitat. Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podrà dirigir-se per escrit a FUNDACIÓ COOP 57, C/PREMIÀ, 15 BAIXOS 08014 BARCELONA

Formulari de donació

Ets sòcia de Coop57?

Quantitat i periodicitat

Quantitat
Periodicitat

Destí de la meva donació

Les donacions aniran destinades a la promoció d'iniciatives per desenvolupar i fomentar un nou model econòmic dintre d'uns àmbits concrets. Pots escollir si vols que la teva donació es focalitzci a un àmbit en concret o que la decisió la prengui la Fundació en funció de les necessitats que hi hagi.

Les meves dades

Dades bancàries

IBAN Entitat Oficina DC Nº. de compte

Política de Privacitat