Colabora coa Fundación Coop57

Deducción fiscal: De acuerdo con los artículos 18, 19 y 20  de la Ley 49/2002. Persona física: Podrá deducir, en la declaración de la renta, el 75% de su donación para los primeros 150 € y el 30% para la cantidad restante. Si las donaciones se mantienen o suben en años sucesivos, el porcentaje de deducción aplicable, a la cantidad que exceda de los 150 €, será del 35%. Persona jurídica: Podrá desgravar el 35% de su donación en el Impuesto de Sociedades. S las donaciones se mantienen o suben en años sucesivos, el porcentaje de deducción aplicable será del 40%.

De conformidade co disposto no Art. 5 da Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal, L.O.P.D. 15/99, informámoslle que os datos que nos facilite a través do presente formulario, incorporaranse aos ficheiros titularidade de FUNDACIÓ COOP 57 coa finalidade de xestionar a doazón que realice, remitirlle o correspondente certificado acreditativo da doazón, a súa comunicación á Axencia Tributaria e o cumprimento do resto de obrigas fiscais da entidade. Para o exercicio dos seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, poderá dirixirse por escrito a FUNDACIÓ COOP57, C/PREMIÀ, 15 BAIXOS 08014 BARCELONA

Formulario de doazón

Es socia de Coop57?

Cantidade e Periodicidade

Cantidade
Periodicidade

Destino da miña doazón

As doazóns destinaránse á promoción de iniciativas para desenvolver e fomentar un novo modelo económico dentro duns ámbitos concretos. Podes elixir se queres que a túa doazón se focalice cara a un ámbito concreto ou que a decisión a tome a Fundación en función das necesidades que haxa.

Os meus datos

Número de conta

IBAN Entidade Oficina DC Nº de Conta

Política de Privacidade