O funcionamiento

A Fundación de Coop57 baséase nuns principios e mecanismos de funcionamento. Estes viran ao redor da definición duns ámbitos de actuación concretos onde incidir, de establecer uns criterios para a selección de proxectos enmarcados nestes ámbitos e dos que resultan unhas liñas de apoio e/ou de financiamento concretas.

Podedes ver o detalle de todos estes aspectos nestes apartados:

Ámbitos de actuación

Criterios de selección de proxectos

Liñas de apoio e financiamiento