Zergari buruzko informazioa

[Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa]

Pertsona fisikoak (PFEZ) |  % 30 tasa osoko kenketa
Pertsona juridikoak (sozietate-zerga) | Zerga Oinarriaren gastu deduzigarria. Kuota likidoan% 18ko kenkaria.

[Arautegia | Araba 16/2004 Foru-araua Art.29 / Bizkaia 1/2004 Foru-araua Art.29 Lehentasunezko jarduera/ Gipuzkoa 3/2004 Foru-araua Art.29. PFEZ Bizkaiko Foru Aldundiaren 2018ko abenduaren 14ko 11.141/2017 FORU AGINDUAren arabera, 2018 ekitaldirako  LEHENTASUNEZKO JARDUERA da (elkarrekikotasuna dago Arabako eta Gipuzkoako aldundiekin eta Nafarroako Gobernuarekin)] *Kenkariek mugak dituzte. Arautegia kontsulatatu.

[Nafarroa]

Pertsona fisikoak (PFEZ) | Dohaintzen lehen 150 euroei % 80 kenduko zaie. 150 eurotik aurrerako gainerako zenbatekoari % 35 kenduko zaio..
Pertsona juridikoak (sozietate-zerga) | Zerga-oinarriko gastu kengarria. % 20ko kenketa kuota likidoan

[Arautegia | 10/1996 Foru Legearen hamargarren xedapen gehigarria: konpromiso sozialeko erakundea. *Kenkariek mugak dituzte. Arautegia kontsulatatu]