Els objectius

L’objectiu principal de la Fundació Coop57 és poder crear un mecanisme per vehicular recursos a iniciatives per desenvolupar i fomentar un nou model econòmic basat en les persones i no en el capital.

De manera més detallada els objectius de la Fundació Coop57 són:

  • La promoció i difusió de nous projectes de l’economia social i solidària, la promoció del mercat social, el comerç just i la prestació de serveis a la persona i a la comunitat mitjançant la realització d’activitats de creació d’ocupació estable amb formats col·lectius, projectes d’acció social o mediambiental, així com la formació entre la ciutadania de tots els aspectes relatius a l’economia social i solidària.
  • La realització d’operacions de suport financer a iniciatives d’economia social i solidària incloent noves experiències, amb projectes d’alt interès social i econòmicament viables. Aquest suport financer pot prendre diferents formes, tals com aportacions a fons perdut, avals, bonificació d’interessos, etc. Entre aquestes operacions quedaran incloses les que impulsin activitats que puguin dur a terme els socis membres de Coop57.
  • Oferir suport a entitats mitjançant instruments formatius i organitzatius com la formació i/o l’acompanyament de projectes, que podran dur a terme directament o amb altres entitats, potenciant així l’activitat en xarxa i l’enfortiment de l’economia social i solidària.