A Fundación Coop57

A Fundación Coop57 é unha ferramenta en mans de Coop57 e ao servizo do desenvolvemento da economía social e solidaria:

Podes coñecer algúns detalles nos seguintes apartados:

Que é?

Os obxectivos

Órganos de goberno