L'Assemblea de Coop57 debat i defineix el pla de treball de la FUNDACIÓ i la seva designació de recursos. El patronat de la FUNDACIÓ executa aquest pla, tenint com a eixos polítics transversals els feminismes, l'antiracisme i la incorporació de nous col·lectius a l'economia social i solidària.