«Viure a les ciutats serà cada cop més difícil»
Yayo Herrero

Davant la crisi evident que viu el món rural –entre el despoblament i l’abandonament, entre el desequilibri i l’èxode, entre la deixadesa i l’oblit– la Fundació considera un eix neuràlgic de treball el futur del medi rural, de l’alimentació i de l’agricultura, sota els criteris de la sobirania alimentària, l’economia cooperativa, la justícia ambiental, els drets socials i la defensa de la biodiversitat. Més encara en un context creixent de megalopolització global, de capitalisme metropolità i de mercantilització de les ciutats, en l’agudització de les desigualtats centre-perifèriapobresa assalariada, que afecten el 16% dels treballadors i treballadors de Catalunya (575.000 persones), la vulneració de drets laborals i sindicals bàsics i la devaluació extrema de les condicions de treballs en molts sectors productius.