«He deixat d’acceptar les coses que no puc canviar.
Estic canviant les coses que no puc acceptar»​
Angela Davis

Aquest son els àmbits en què treballa la fundació

Promoció i difusió

De nous projectes de l’economia social i solidària, mitjançant instruments de suport, formatius i organitzatius com la formació i/o l’acompanyament, potenciant així l’activitat en xarxa, el mercat social, la creació d’ocupació estable amb formats col·lectius, i l’enfortiment de l’economia social i solidària.

Realització

La realització d’operacions de suport financer a iniciatives d’economia social i solidària incloent noves experiències, amb projectes d’alt interès social i econòmicament viables. Aquest suport financer pot prendre diferents formes, com per exemple aportacions a fons perdut, avals, bonificació d’interessos, etc.

Reflexió

Sobre el paper de l’economia social, el cooperativisme i les finances en la transformació social de les nostres realitats. Volem repensar des d’una perspectiva postcapitalista, feminista, antiracista i ecologista. A través del projecte “ENSEMS” volem obrir espais de reflexió i autocrítica i com a laboratori dels reptes de futur que encara ens queden per a construir. Per-que tant important són les respostes com les preguntes. Elles són interdependents.