«El més revolucionari que podem fer és entestar-nos a crear noves relacions socials als nostres territoris»
Raúl Zibechi

Projectant un futur en comú

Anticipar el futur que volem des del present que vivim i transformem. Saber que tant important és el què com el com. Aprofundir cada dia, des de la radicalitat democràtica, en els principis d’autogestió, assemblea i autorganització social. És per aquest motiu que, des del primer moment, es van detallar alguns criteris bàsics que han de tenir els projectes que volem impulsar des de la Fundació. Entre d’altres, en una perspectiva de democràcia i autogestió: de caràcter col·lectiu, arrelats social i territorialment, construïts de baix a dalt, amb perspectiva comunitària, potenciador del mercat social i l’ESS, que posi al centre les persones, replicable i complementari –enxarxador– i innovadors.