El Projecte Lliures (de desigualtats, de pobresa, d’exclusió) va néixer a l’hivern del 2016 arran dels devastadors efectes de la crisi financera de 2009, encara visibles en l’estructura social catalana. Amb un 23’5% de la societat catalana –un de cada cinc– en risc d’exclusió social, Coop57 –a través de la Fundació–, les 120 associacions que conformen ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) i Òmnium Cultural –amb 180.000 socis i sòcies–, van impulsar aquesta iniciativa.

El manifest fundacional, escrit a les acaballes de 2016, podria haver estat escrit avui mateix. Arrencava així: “Els indicadors de pobresa, exclusió i desigualtat no han deixat d’empitjorar: velles i noves formes de vulnerabilitat s’entrecreuen i aguditzen, consolidant-nos com una de les societats europees més desiguals d’Europa. Dones, joves, infants, gent gran i migrants posen rostre a una estructura social delmada per l’atur, la pobresa i un risc d’exclusió que ja afecta el 23,5% de la societat. Tot plegat, mentre convivim amb unes elevades xifres de frau fiscal, de concentració de la riquesa, de rescats públics de fallides privades i de legislacions recentralitzadores que malmeten l’àmbit social català. I sota un context europeu i unes dinàmiques globals –austeritat, especulació, financiarització– que expulsen cada cop més gent del circuit de la vida digna”. I acabava així: “Som conscients que cap país no pot ser lliure si no ho és la seva gent. Per això neix Lliures i us demanem la vostra implicació activa i la vostra col·laboració econòmica. Des de les diferents sensibilitats i experiències que conformem un país plural, ens comprometem, abans de resignar-nos i caure en el parany del ‘no hi ha alternativa’, a sortir de les zones de confort, a enfortir la solidaritat i a construir respostes comunes davant la pitjor crisi social de les darreres dècades. Avui fem un pas més enllà, pensant en llarg i actuant en curt, davant una realitat social injusta que cada dia ens interpel·la. Les coses, efectivament, es poden fer diferents. Però, sobretot, cal fer-les diferents i entre totes i tots. Un cop més, si no ho fan ells, fem-ho nosaltres”.

En aquests darrers no hem deixat de posar fil a l’agulla, poc a poc i pas a pas. I s’han finançat directament la consolidació de la cooperativa Mujeres Pa’lante de dones migrants a L’Hospitalet, el projecte intercultural de l’Ateneu Coma Cros a Salt, la iniciativa Lola No Estàs Sola (de suport a les dones sense llar a Nou Barris) i l’Escudella Solidària de Girona. Tot són projectes de transformació social, enxarxament comunitari i enfortiment democràtic i social. Actualment, el projecte Lliures estava desplegant la segona fase de finançament d’aquests projectes, havent compromès el mes de febrer 18.000 euros i nous recursos, fruït directe d’aportacions de persones i entitats implicades.

La Covid19, però, també ha canviat el Projecte Lliures. Actualment està en fase de redefinició i redisseny per respondre als efectes socials que està provocant la pandèmia en els sectors més precaritzats i vulnerabilitzats de la nostra societat. La nova proposta, reforçada i ampliada, es llançarà a mitjans de maig. A més, durant la passada Diada de Sant Jordi, la iniciativa cultural Llibreries Obertes, va situar el projecte com a destinatari de la possibilitat d’arrodonir solidàriament el preu del llibre per destinar-lo a la lluita contra les desigualtats socials. El 65% de les persones que van comprar llibres en aquella iniciativa solidària s’hi van sumar al suport solidari i es van recollir més de 4.700 euros.