«Vivir nas cidades será cada vez máis difícil»

Yayo Herrero

Ante a crise evidente que vive o mundo rural (entre o despoboamento e o abandono, entre o desequilibrio e o éxodo, entre o deixamento e o esquecemento), a Fundación considera un eixo neurálxico de traballo o futuro do medio rural, da alimentación e da agricultura, baixo os criterios da soberanía alimentaria, a economía cooperativa, a xustiza ambiental, os dereitos sociais e a defensa da biodiversidade. Máis encara un contexto crecente de megalopolitización global do capitalismo metropolitano e de mercantilización das cidades, na agudización das desigualdades centro-periféricas.