1. AVISO LEGAL

Titular da web e datos de contacto

ttps:// fundacio. coop57. coop/ é un dominio na internet titularidade de FUNDACIÓ COOP 57 (en diante, FUNDACIÓ COOP 57) con CIF/NIF G66248089 e domicilio en C/ PREMIÀ, 15 BAIXOS 08014 BARCELONA (BARCELONA). Rexistro de Fundacións da Generalitat nº 2852.

A finalidade da web é mostrar os proxectos e sistemas de financiamento da Fundación.

Pode poñerse en contacto connosco:

• Por teléfono, no número 93 268 29 49
• Por correo electrónico, escribindo a fundacio@coop57. coop
• Por escrito, dirixíndose a FUNDACIÓ COOP 57, C/ PREMIÀ, 15 BAIXOS 08014 BARCELONA (BARCELONA)
Para calquera aclaración por favor non dubiden en contactar con FUNDACIÓ COOP 57.

Condicións de uso da web

As presentes condicións de uso regulan o acceso a esta web por parte dos clientes de FUNDACIÓ COOP 57. e demais usuarios da internet. Polo mero uso desta web, o usuario manifesta a súa aceptación sen reservas das presentes condicións de uso.
FUNDACIÓ COOP 57 resérvase o dereito unilateral de modificar as presentes condicións de acceso á web, así como os contidos nela incluídos.

Limitación e exclusión de responsabilidade

O contido desta web é de carácter xeral e ten unha finalidade e efectos exclusivamente informativos. FUNDACIÓ COOP 57 rexeita a responsabilidade sobre calquera información non elaborada por ela ou publicada no seu nome de forma non autorizada por ela, do mesmo xeito que a responsabilidade que se derive da mala utilización por terceiros dos contidos.
O usuario exonera a FUNDACIÓ COOP 57 de calquera responsabilidade que puidese derivarse das interrupcións de dispoñibilidade da páxina web, xa sexa por mal funcionamento do servidor web ou de aplicacións, das infraestruturas de comunicacións, ou do software e hardware utilizados para a navegación.

No caso de incluír ligazóns a outras páxinas web, FUNDACIÓ COOP 57 declina calquera responsabilidade relacionada co acceso e utilización das devanditos ligazóns.

Propiedade intelectual e industrial

A totalidade desta web atópase protexida polas leis sobre propiedade Intelectual e Industrial. Salvo que se indique o contrario, os dereitos de propiedade intelectual sobre estes contidos corresponden en exclusiva a FUNDACIÓ COOP 57. O usuario recoñece que o uso dos contidos queda estritamente limitado a finalidades persoais do propio usuario e que a reprodución, distribución, comunicación ou transformación non expresamente autorizada de tales obras constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual.

Así mesmo, o usuario absterase de empregar os contidos e, en particular, a información de calquera clase obtida a través da web para remitir publicidade, comunicacións con fins de venda directa ou con calquera outra clase de finalidade comercial, mensaxes non solicitadas dirixidos a unha pluralidade de persoas con independencia da súa finalidade. Tamén se absterá de comercializar ou divulgar de calquera modo dita información.

https:// fundacio. coop57. coop/ é un dominio de FUNDACIÓ COOP 57. Non pode ser utilizado, salvo autorización expresa previa, en conexión con outros produtos ou servizos que non sexan de FUNDACIÓ COOP 57 de ningunha maneira que poida causar confusión entre os nosos clientes ou descrédito de FUNDACIÓ COOP 57.

Política para enlazar a esta web

Se calquera usuario, entidade ou páxina web desexase establecer algún tipo de ligazón con destino a esta web deberá solicitar autorización previa á realización da ligazón e por escrito.

Ademais, só se permite enlazar á páxina de inicio da web. A ligazón debe ser absoluto e completo, é dicir, debe levar ao usuario á propia dirección de FUNDACIÓ COOP 57 abarcando completamente a extensión da pantalla da páxina que contén a ligazón. En ningún caso, salvo autorización expresa e por escrito de FUNDACIÓ COOP 57, a páxina que realice a ligazón poderá reproducir de calquera xeito a web de FUNDACIÓ COOP 57, incluíla como parte da súa web ou dentro dun dos seus marcos sobre calquera das páxinas ou contidos da presente web.

Non se incluirá ningunha manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre as páxinas desta web ou os servizos que nela ofrécense.

A ligazón non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes a FUNDACIÓ COOP 57

Baixo ningunha circunstancia, FUNDACIÓ COOP 57 será responsable dos contidos ou servizos postos ao dispor do público na páxina web desde a que se realice o hiperenlace nin das informacións ou manifestacións incluídas nas mesmas.

Protección de datos persoais

A utilización desta web e dos seus formularios require a aceptación do tratamento dos datos do usuario baixo a responsabilidade de FUNDACIÓ COOP 57, para finalidades que inclúen a provisión da web, a recompilación de datos de acceso e o envío de información comercial por vía electrónica, en determinados casos.

Lea detidamente a política de privacidade para información adicional e detallada, incluíndo como utilizamos os datos dos usuarios e como exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, e outros dereitos de protección de datos.

Cookies

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para diversas finalidades incluíndo analíticas e publicidade adaptada aos intereses do usuario. O mero uso desta web coas cookies activadas no navegador implica a aceptación do seu tratamento conforme á nosa política de cookies.
Lea detidamente a nosa política de cookies para coñecer os tipos de cookies empregados, e como bloquealas e borralas no seu navegador.

Prevalencia da versión española

No caso de que se traduza este aviso legal a outros idiomas, cando haxa discrepancia, a versión española prevalecerá

Prevalencia da versión española

O presente Aviso Legal así como as relacións entre FUNDACIÓ COOP 57 e os usuarios, rexeranse pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e Tribunais de BARCELONA, excepto no caso de consumidores e usuarios que se aplicará o foro imperativo dos xulgados que correspondan ao seu domicilio.
© 2016 FUNDACIÓ COOP 57

 

2 . POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A utilización desta web e dos seus formularios require a aceptación do tratamento dos datos do usuario conforme a esta política de privacidade, incluíndo a recompilación de datos de acceso e o envío de información comercial por vía electrónica.

Responsable do tratamento dos datos e información de contacto

O responsable é: FUNDACIÓ COOP 57
Dirección: C/ PREMIÀ, 15 BAIXOS 08014 BARCELONA
Datos de contacto do responsable: 93 268 29 49
email fundacio@coop57. Coop

Finalidade do tratamento dos datos

Os datos trátanse co obxectivo de proporcionar acceso aos contidos en liña da web, así como atender as solicitudes dos usuarios, xestionar as doazóns realizadas a través do sitio web, levar un rexistro de visitas (direccións IP, datos do navegador, país, páxina accedida, etc) a efectos estatísticos, aplicar medidas encamiñadas á seguridade da web, así como no seu caso enviarlle por medios electrónicos información comercial sobre os nosos produtos e servizos.
En caso de cumprimentar algún dos formularios será necesario facilitar determinados datos persoais, os cales se tratarán para a finalidade para a que se solicitan.

Lexitimación

Os datos trátanse en base ao consentimento do usuario, cumprimento de obrigacións legais, no seu caso para a execución dun contrato ou precontrato.

Destinatarios e transferencias

Destinatarios: FUNDACIÓ COOP 57.
Non se prevé a transferencia internacional (fose do Espazo Económico Europeo), salvo con fins de almacenamento, e en todo caso en base á existencia dunha decisión de adecuación, en base á existencia de garantías adecuadas, así como entidades adheridas ao acordo privacy shield (http://www.privacyshield.gov).

Prazo de conservación dos datos

Polo menos durante os prazos establecidos pola lexislación aplicable e en todo caso mentres se manteña a vixencia do consentimento.

Dereitos das persoas

Os afectados teñen dereito a: acceder, rectificar e suprimir os seus datos; solicitar a portabilidade dos seus datos; opoñerse ao tratamento ou solicitar a súa limitación; retirar o consentimento prestado, no seu caso.
Para iso poden enviar a súa solicitude por escrito ou correo electrónico á dirección do responsable, incluíndo referencia «Protección de datos».
Para facilitar a identificación recomendamos que o titular dos datos achegue á solicitude copia do seu DNI ou pasaporte.
Os afectados tamén poden realizar unha reclamación #ante a Autoridade de Control de protección de datos.

Veracidade e actualización dos datos

O usuario debe encher os formularios con datos verdadeiros, exactos, completos e actuais. O usuario non introducirá datos correspondentes a outra persoa; FUNDACIÓ COOP 57 presumirá que os datos foron facilitados polo titular dos mesmos. O usuario será o único responsable de calquera dano ou prexuízo, directo ou indirecto que puidese ocasionar a calquera persoa por mor do enchemento do formulario con datos falsos, inexactos, incompletos ou non actualizados ou relativos a outra persoa.
O usuario debe comunicar calquera modificación nos datos proporcionados co fin de manter os seus datos debidamente actualizados.

Seguridade da información

FUNDACIÓ COOP 57 tomou todas as medidas legalmente requiridas para a protección de datos persoais; así mesmo, adoptou todos os dispositivos técnicos ao seu alcance para evitar a perda, o mal uso, a alteración, o acceso ou o roubo dos datos persoais facilitados polos usuarios da web. O usuario terá en conta, con todo, que as medidas de seguridade na internet non son absolutamente inviolables.

Menores de idade

FUNDACIÓ COOP 57 prohibe o uso dos seus servizos web aos usuarios menores de catorce anos, salvo consentimento expreso dos seus pais ou titores.
En ningún caso o menor poderá facilitar a FUNDACIÓ COOP 57 datos que permitan obter información sobre os demais membros do grupo familiar, ou sobre as características do mesmo, como os datos relativos á actividade profesional dos proxenitores, información económica, datos sociolóxicos ou calquera outros, sen o consentimento dos titulares de tales datos.

Analíticas Web

Esta web emprega diversas analíticas para coñecer a maneira en que é buscada, accedida e utilizada polo público. Estas analíticas poden implicar a recompilación de datos de carácter persoal por exemplo a dirección IP, a localización da conexión, a información sobre o software ou hardware de navegación, etc. Esta información non se asocia aos usuarios e utilízase coa finalidade exclusiva de obter información estatística sobre o uso da web da empresa.

Utilización de funcións e complementos de terceiros

Esta web pode incorporar funcións e complementos proporcionados por terceiros para diversas finalidades, por exemplo: analíticas web de terceiros, mapas de terceiros, vídeos de terceiros, compartición en redes sociais; etc.
Unha función ou complemento dun terceiro establece unha conexión directa entre o navegador do usuario e os dominios da internet controlados polo terceiro, permitindo a descarga e execución da función.
Así mesmo, a maioría de complementos de terceiros recompilan que páxinas visitan os usuarios para coñecer os seus intereses e poder ofrecerlle posteriormente publicidade adaptada aos mesmos.

Utilización da función Google Analytics proporcionada por Google, Inc.

Esta web integra funcións analíticas de Google Inc (1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA, USA) para coñecer a maneira en que é buscada, accedida e utilizada polos usuarios. Para iso, ao usar esta web o navegador do usuario establece unha conexión directa cos servidores do dominio da internet google. com e outros dominios de Google. Isto permite a Google rexistrar a actividade do usuario así como información relativa á súa dirección IP. Google Analytics fai uso de cookies persistentes para elaborar estatísticas anónimas sobre o uso desta web, conforme á seguinte política de privacidade: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html? hl=é. Ao utilizar leste a web o usuario consente o tratamento dos seus datos por Google na forma e para os fins indicados.

3. Política de cookies e almacenamento local

Navegar por esta web coas cookies e mecanismos de almacenamento local activados, supón de maneira imprescindible a aceptación do uso dos mesmos conforme a presente política. En caso de non aceptar, é posible configurar o navegador para impedir o seu uso.
As cookies e o almacenamento local forman parte da tecnoloxía necesaria para o funcionamento dunha web e non son inherentemente prexudiciais, pero é importante que coñeza as implicacións que comportan para a súa privacidade.

Esta política forma parte da nosa política de privacidade e inclúe o seguinte:

• Que son as cookies?
• Para que se usan as cookies?
• Que é o almacenamento local?
• Que son as cookies de terceiros?
• Uso de navegadores con modo de navegación privada
• Como impedir o uso de cookies e como borrar as cookies?

 

Que son as cookies?

As “ cookies” son pequenos ficheiros temporais que se crean no dispositivo do usuario (computador, teléfono, tableta, etc.) cando visita unha web, e que permiten á mesma almacenar información, por exemplo para gardar as súas preferencias de uso ou para recoñecerlle en posteriores visitas.

Cando unha web crea unha cookie no dispositivo do usuario, almacénase o seguinte:
• A dirección/dominio da web que creou a cookie
• A duración da cookie, que pode ir de escasos minutos a varios anos
• O contido da cookie.

O usuario pode en todo momento configurar o seu programa de navegación para impedir (bloquear) o uso de cookies por parte de determinadas webs, así como borrar as cookies almacenadas previamente.

Para que se usan as cookies?

·  Cookies técnicas esenciais. Utilízanse para xestionar o fluxo de navegación dentro da web ou para manter ao usuario conectado á mesma. Ao deshabilitalas, é posible que algún apartado da web non funcione correctamente.
• Cookies de personalización. Necesarias para lembrar determinadas preferencias do usuario.
• Cookies analíticas. Axúdannos a nós e a terceiros a recompilar información da procedencia dos usuarios e a súa navegación dentro da web, a efectos de realizar unha análise estatística para poder mellorar a estrutura e os contidos.
• Cookies publicitarias. Utilizadas para xestionar os anuncios que aparecen na web, decidir o contido ou a frecuencia dos anuncios.
• Cookies publicitarias comportamentales. Axudan a recompilar os hábitos de navegación do usuario para crear un perfil dos seus intereses e para mostrarlle anuncios adaptados aos mesmos.
• Cookies para compartición social. Son necesarias para identificar o usuario nas súas redes sociais e así permitirlle compartir contidos.

Que é o almacenamento local?

Por almacenamento local entendemos calquera ficheiro creado pola web no teu dispositivo de navegación. As cookies son unha forma de almacenamento local, pero existen outras, por exemplo:

• O almacenamento local do navegador. Algunhas webs utilizan almacenamentos locais chamados “ sessionStorage” e “ localStorage” para gardar información; “ sessionStorage” bórrase automaticamente cando se pecha o programa navegador; en cambio para borrar o “ localStorage” o usuario debe borrar o historial do navegación.
• O almacenamento local de Flash (“Flash Local Shared Objects”). Flash é un complemento do navegador que permite incorporar elementos interactivos e multimedia nunha web. Flash tamén permite á web visitada almacenar ficheiros no dispositivo do usuario.
• O almacenamento local de Silverlight (“ Isolated Objects”). Silverlight é un complemento do navegador que permite incorporar elementos interactivos e multimedia nunha web. Silverlight tamén permite á web visitada almacenar ficheiros no dispositivo do usuario.
• O web beacon é unha técnica de rastrexo que consiste en inserir na web ou nun correo electrónico unha imaxe aloxada nun servidor da internet de forma que, cando o navegador ou programa de correo conéctase ao devandito servidor para descargar e visualizar a imaxe, rexístrese o acceso. Ás veces estas imaxes son moi pequenas ou transparentes de forma que o usuario non se decata da súa existencia.

Que son as cookies de terceiros?

Que son as cookies de terceiros?
Moitas webs incorporan funcións ou características proporcionadas por terceiros, por exemplo:
• Analíticas de acceso e uso das páxinas.
• Mapas interactivos.
• Vídeos e outros elementos multimedia.
• Botóns sociais.

O provedor dunha función ou característica pode facer uso de cookies e outras tecnoloxías de almacenamento local en base aos seus propios criterios e finalidades. Algúns provedores utilizan cookies e outras tecnoloxías de rastrexo para recompilar información sobre os hábitos de navegación do usuario co obxectivo de mostrarlle publicidade adaptada aos seus intereses.
Navegar por esta web coas cookies e almacenamento local activados supón necesariamente a aceptación das políticas de privacidade establecidas polos provedores das seguintes funcións ou características:

Función ou característica

Terceiro provedor da función ou característica

Política de privacidade do terceiro provedor

Google Analytics

Google, Inc

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=ca

Algunhas destas funcións pode rastrexar como navegas co obxectivo de coñecer os teus intereses e ofrecerche publicidade adaptada aos mesmos. As cookies e o almacenamento local son ferramentas que axudan a recopiar os teus datos de navegación.

Uso de navegadores con modo de navegación privada

Se desexas usar esta web con maior grao de privacidade e limitando que as cookies queden almacenadas por prazos longos de tempo, recomendámosche que utilices unha navegador web que dispoña dunha opción de navegación “privada”. Podes obter información sobre esta posibilidade nas páxinas de axuda dos principais navegadores:

Navegador

Nome da función de navegación privada

Obter máis información

Internet Explorer 8 i superior

Microsoft Edge

InPrivate

https://support.microsoft.com/ca-es/products/internet-explorer (Explorer)

https://support.microsoft.com/es-es/instantanswers/34b9a3a6-68bc-510b-2a9e-833107495ee5/browse-inprivate-in-microsoft-edge (Microsoft Edge)

Safari 2 e superior

Navegación privada

https://support.apple.com/es-es/HT203036

Opera 10.5 e superior

Navegación privada

http://help.opera.com/Windows/12.00/es-ES/private.html

FireFox 3.5 e superior

Navegación privada

https://support.mozilla.org/es/kb/navegacion-privada-Firefox-no-guardar-historial-navegacion

Google Chrome 10 e superior

Modo incógnito

https://support.google.com/chrome/answer/7005900?rd=1

Como impedir o uso de cookies e como borrar as cookies?

A maioría de navegadores permiten desactivar globalmente as cookies. Moitos navegadores tamén permiten borrar as cookies asociadas a webs/dominios concretos. Para iso o usuario debe consultar a axuda do seu navegador.

A continuación inclúense ligazóns ás páxinas de axuda dos navegadores máis habituais para coñecer a configuración de cookies en cada un:

    Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ca

    Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

    Mictosoft Edge: https://privacy.microsoft.com/es-ES/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

    Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

    Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=es_ES

    Safari for IOS: https://support.apple.com/en-us/HT201265

    Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Parte da información pode gardarse no almacenamento local do navegador ou no almacenamento de Flash:

• Para borrar os datos gardados no almacenamento local do navegador, o usuario debe borrar o historial de navegación.

• Para coñecer como borrar o almacenamento local de Flash ou para limitar a cantidade de espazo permitido, consultar as páxinas de Axuda de Adobe:
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_ manager07.html

 

Para bloquear o uso de Google Analytics e os seus cookies:

  • Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics pódese descargar en https:// tools. google. com/ dlpage/ gaoptout? hl=é

Para bloquear o rastrexo de navegación por parte do complemento AddThis:

  • Pódelo desactivar na seguinte ligazón: http://www.addthis.com/privacy/opt- out

Para bloquear o rastrexo de navegación por parte do complemento ShareThis:

 • Podes facelo na seguinte ligazón coa opción “OPT OUT” http://www.sharethis.com/legal/privacy/

Para outros navegadores así como para calquera aclaración ou pregunta sobre as cookies desta web, pode contactarnos por correo electrónico, escribindo a fundacio@coop57. Coop

Aviso importante: en caso de bloquear as cookies é posible que determinados servizos ou funcionalidades da web non funcionen correctamente.

Co obxectivo de axudar aos usuarios para borrar ou bloquear as cookies, inclúese unha lista dos dominios e cookies que se activan ao navegar esta web. A maioría de navegadores permiten bloquear ou borrar as cookies creadas por dominios específicos.

Función ou característica e quen a proporciona

Cookies

Dominips

Persistencia

Finalidade

Cookies propias da web necesarias para o seu funcionamento ou para lembrar determinadas preferencias do usuario

Cookies temporais e persistentes

Semanas

Cookies técnicas esenciais

Cookies de personalización

Google Analytics (Google, Inc.)

Cookies temporais e persistentes (__ utma, __ utmb, __ utmc, __ utmz, __ utmv, _ ga)

https://fundacio.coop57.coop/

Anos

Analíticas web

Transferencia de datos fóra da UE

NOTA: a información ofrecida é a data 30/04/2020 e informámoslle que co paso do tempo pode non resultar exhaustiva, a pesar de que periodicamente a presente política de cookies é revisada.

Si continues navegant per aquest lloc web, acceptes utilitzar les galetes. Més informació.

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca