A Fundación réxese polos principios básicos fundamentais de transparencia, autoxestión e rendición de contas e establece criterios éticos e sociais para toda a súa actividade e funcionamento. Fai fincapé nos principios cooperativos internacionais de o ACI e os principios básicos das finanzas éticas e solidarias. Xuridicamente, réxese polas obrigacións previstas na lexislación catalá, que xorde da Lei 7/2012 do 15 de xuño en base no libro terceiro do Código Civil de Cataluña. Todas as deliberacións e decisións do Padroado son accesibles e públicas para os socios e socias da Fundación.