As loitas obreiras autónomas forman parte das orixes de Coop57 e do cooperativismo autoxestionario. Xusto cumprindo 20 anos, Coop57 apoiou con préstamos solidarios á caixa de resistencia da folga das escalas dos subcontratos de Movistar, a chamada Revolta das Escalas, que contou cun amplo apoio social e popular. Daquela experiencia solidaria, naceu o ‘Fondo de Loitas’, un fondo que pretende articular e xestionar un Fondo económico estable de apoio a loitas laborais de colectivos precarizados que poida activar a complicidade de movementos sociais (como, por exemplo, os “riders”, as “kellys”, as persoas dedicadas a o top-manta ou as traballadoras das falsas cooperativas). Un fondo baseado na reciprocidade, a solidariedade e o apoio mutuo.