LOITA CONTRA AS DESIGUALDADES E A EXCLUSIÓN SOCIAL

Proxecto en curso que financiará a primeira iniciativa de micro-mecenado impulsada pola Fundación; a construción dunha cociña comunitaria ao barrio das 3.000 vivendas do Polígono Sur de Sevilla, unha das zonas máis empobrecidas do Estado español e con graves déficits alimentarios na súa poboación. Vencedores é un proxecto pioneiro impulsado e autoxestionado pola propia comunidade xitana, que coa cociña quere garantir 18.000 dietas anuais. O obxectivo do proxecto é conseguir 35.000 euros antes de xuño de 2020 para poder construír e adquirir os equipos de cociña.Máis Información