Fai unha doazón para chegar máis lonxe

A Fundación Coop57 é unha ferramenta democrática e participativa, complementaria ao labor de Coop57. Desde 2015, loita por tecer novas complicidades para a transformación social.

Grazas a centenares de persoas comprometidas podemos manter a nosa independencia financeira. As doazóns dedícanse integramente a proxectos que incorporan novos protagonismos á ESS, cun alto contido social e comunitario, que traballan desde unha perspectiva feminista, ecoloxista e antirracista.

Este ano propuxémonos consolidar e aumentar a nosa forza colectiva. A túa doazón é moi valiosa para a Fundación e queremos contar co teu apoio. Podes facer unha doazón puntal ou regular (anual, trimestral ou mensual).

O contexto social, ambiental e económico actual interpélanos a reaccionar colectivamente de forma que cremos necesario poñer en marcha novas respostas e traballar con aqueles proxectos que loitan contra as desigualdades, a precariedade laboral, promoven a revitalización do mundo rural e impulsan a transición enerxética.

Lembrade que a vosa doazón está suxeita a desgravacións fiscais. E ademais, se sodes unha cooperativa, podedes facelo a través do voso Fondo de Formación e Promoción Cooperativa (FFPC).

Calquera instrumento colectivo, toda ferramenta social compartida, só arraiga e crece se a construímos entre todas.

Grazas polo teu apoio.

Ya podéis votar los proyectos del Germinador Social 2022

El pasado mes de julio se cerró el período de inscripciones de la sexta edición del Germinador Social, el concurso de innovación social para la transición energética. Del total de 26 proyectos seleccionados para participar, 12 pertenecen a la categoría de Transición Energética, 9 a la de Comunidades Energéticas y 5 a la de Pobreza Energética.

Os animamos a entrar en la página web del Germinador Social y conocer los proyectos. Si tenéis dudas o queréis hacerles llegar vuestras ideas, les podéis contactar directamente a través del apartado de comentarios que hay al final de la página de cada iniciativa:

Conoce los proyectos > 

Hoy empieza también la votación popular, abierta a todo el mundo que desee participar. Los proyectos más votados serán los ganadores de esta edición del Germinador Social, potenciando así el soporte social territorial a los proyectos y el trabajo en red a escala local.

Una vez dentro de la plataforma de votación, hay que votar un proyecto para cada categoría: un voto para un proyecto de la categoría de Transición Energética, un voto para un proyecto de la categoría de Comunidades Energéticas y un voto para un proyecto de Pobreza Energética. El plazo para participar en las votaciones es hasta el 9 de octubre:

Accede a las votaciones >

Para cada categoría habrá dos galardones: uno valorado en 6.000 euros para el proyecto más votado y otro valorado en 4.000 euros para el segundo proyecto más votado. Habrá un total de seis premios que se entregarán presencialmente el sábado 22 de octubre, en el marco de la Fira d’Economia Social i Solidària de Catalunya (FESC 2022).

La dotación económica de los premios corre a cargo de Som Energia, que hace una aportación a fondo perdido de 30.000 euros. Este importe procede del Fondo de educación y promoción de actividad cooperativa. Además, todos los proyectos ganadores podrán solicitar un préstamo a Coop57. De concederse, tendrán una reducción del 50% del coste financiero asociado durante los dos primeros años.

La publicación de los resultados de la votación y de las iniciativas ganadoras está prevista para el día 22 de octubre mediante la web del Germinador Social y por los canales habituales de comunicación de Coop57, la Fundación Coop57 y Som Energia.

 

El Germinador Social es un concurso para estimular la creación de modelos sociales innovadores con el objetivo de promover a nuevos agentes locales para la transición energética. Se creó para visibilizar las ideas solventes y creativas que se desarrollan dentro de las organizaciones y las personas que trabajan en la democratización del sector energético.

Abrimos as inscricións da 5ª edición do Germinador Social

Hoxe, martes 8 de xuño, ábrense as inscricións do Germinador Social, o concurso que impulsamos a Fundación Coop57 e Som Energia, e que pretende estimular a creación de novos proxectos que xeren modelos sociais innovadores e que fomenten a transición enerxética no marco da economía social e solidaria. Nesta edición, o concurso céntrase nas comunidades enerxéticas e os proxectos que traballan para facer fronte á pobreza enerxética.

Categorías do concurso
O Germinador Social deste ano terá dúas categorías:
→ Comunidades enerxéticas: proxectos que teñen como obxectivo impulsar a aparición dunha comunidade de persoas que, a través dunha participación aberta e colaborativa, poida emprender as accións necesarias para xestionar os recursos enerxéticos a escala local dunha maneira xusta, eficiente e sostible.
 
→ Pobreza enerxética: proxectos que teñen como obxectivo mitigar as causas e consecuencias, estruturais e contextuais, da pobreza enerxética (dificultade de acceder a unha cantidade de enerxía suficiente para satisfacer as necesidades domésticas).
Premios
Estes son os premios da 5ª edición do Germinador Social:
Categoría Comunidades Enerxéticas: 
 • Para o proxecto máis votado: dotación de 6.000 euros.
 • Para o 2º proxecto máis votado: dotación de 5.000 euros.
 • Para o 3º proxecto máis votado: dotación de 4.000 euros.
Categoría Pobreza Enerxética: 
 • Para o proxecto máis votado: dotación de 6.000 euros.
 • Para o 2º proxecto máis votado: dotación de 5.000 euros.
 • Para o 3º proxecto máis votado: dotación de 4.000 euros.
Ademais, todos os proxectos gañadores poderán pedir un préstamo a Coop57. En caso de concederse, terán unha redución do 50% do custo financeiro asociado durante os dous primeiros anos.
A dotación económica dos premios corre a cargo de Som Energia, que fai unha achega a fondo perdido de 30.000 euros. Este importe provén do fondo de educación e promoción de actividade cooperativa.
Votación popular
Este ano os premios decidiranse por votación popular, a través do web do Germinador Social, entre o 15 de setembro e o 20 de outubro, poñendo en valor o apoio social, as redes e o arraigamento territorial. Previamente, o equipo de organización do concurso validará os proxectos de acordo a estas características:
 • O impacto social e ambiental do proxecto na contorna máis próxima, o arraigamento territorial e a súa dimensión comunitaria.
 • A contribución do proxecto ao desenvolvemento de novos modelos para a transición enerxética, a eficiencia enerxética e a democratización da produción, acceso e consumo de enerxía.
 • A contribución do proxecto ao desenvolvemento da economía social e solidaria, e a profundización de modelos de democracia económica.
 • A sustentabilidade técnica e económica do proxecto a longo prazo.
 • O grao de innovación e orixinalidade do proxecto e a capacidade de resolver necesidades sociais e ambientais.
 • A replicabilidade do proxecto: capacidade de ser replicado noutros lugares e/ou por outros axentes.
 • A sensibilidade e conciencia cara á mirada de xénero e o desenvolvemento de accións para garantir a diversidade dentro da organización.
 • A existencia de mecanismos de gobernanza e participación para vehicular as inquietudes e iniciativas do colectivo.
A quen vai dirixido
O Germinador Social está aberto a iniciativas de todo o estado español que sexan de creación recente (menos de tres anos de vida) e aquelas, xa existentes, que inician unha nova liña de actividade dentro da organización. Os proxectos presentados deben contribuír á transición enerxética e deben organizarse nalgunha das seguintes formas de economía social e solidaria:
 • Cooperativa
 • Sociedade laboral
 • Mutualidad
 • Empresa de inserción Centro especial de emprego
 • Sociedade agraria de transformación
 • Asociación
 • Fundación
Adicionalmente, aceptaranse proxectos embrionarios, aínda que sen forma xurídica ou en proceso de constitución, enmarcados nos principios da Economía Social e Solidaria. Por outra banda, as entidades que fosen premiadas previamente poden volver presentarse cun novo proxecto dentro da súa actividade.
Fases do concurso
 • Inscricións: do 8 de xuño ao 18 de xullo.
 • Validación dos proxectos presentados: do 19 de xullo ao 14 de setembro.
 • Votación popular: do 15 de setembro ao 20 de outubro.
 • Presentación dos proxectos premiados: 2 de novembro.
Como participar
1.- Infórmate: consulta as bases do concurso.
2.- Prepárate: fai un vídeo de presentación, que explique o proxecto e que parte se pretende financiar coa achega do Germinador Social.
3.- Inscríbete: enche o formulario de inscrición.

Grazas por facer posible a cociña de #GazpachoGitano!

Hai pouco menos dun ano, empezabamos a pensar como iniciar a campaña #GazpachoGitano, onde vos pedimos a vosa confianza e solidariedade para facer posible unha cociña industrial comunitaria no Polígono Sur de Sevilla, o territorio do Estado español máis desigual, empobrecido por décadas de abandono institucional.

Desde Coop57 Andalucía, a Fundación Coop57 e a Asociación Cultural Gitana Vencedores fainos moita ilusión ensinarvos o resultado neste vídeo. Compartirvos que a cociña está xa funcionando, preparando comidas para 70 fogares, sempre poñendo atención na calidade nutricional e con produtos locais. Con horizontalidade, empoderamento, apoio mutuo e esforzo como ingredientes principais.


Este proxecto de cooperativismo e loita contra a exclusión social amosa que se poden construír, desde abaixo, propostas alternativas e empoderadoras. Foi posible co apoio de centenares de persoas e entidades que fostes doantes no micromecenado # GazpachoGitano.
Cando vaiades ao Polígono Sur de Sevilla, pasade polo local de Vencedores. estaravos a esperar un gazpacho xitano. Grazas por facer posible este proxecto!

Nace ‘Germinador Social’

¿Tienes un proyecto sobre energías renovables o eficiencia energética?

Som Energia y Coop57 se han puesto de acuerdo para impulsar conjuntamente el Germinador Social, el primer concurso de innovación social para la transición energética

Germinador Social es un concurso que pretende estimular la creación de modelos innovadores de iniciativas sociales, energía renovable y eficiencia energética, y ayudarlas a ponerse en marcha con el objetivo de promover nuevos agentes locales para la transición energética.

Todas aquellas personas e iniciativas con ganas de desarrollar un proyecto, dentro de la economía social y solidaria y para la implementación de modelos innovadores de energías renovables y eficiencia energética pueden presentarse en el concurso.

¿Qué hay que hacer para participar?

Primero hay que tener un proyecto que contribuya al cambio de modelo energético y camine hacia nuevos modelos de democratización de la energía y empoderamiento social, eficiencia energética y energías renovables.

Para participar se debe hacer desde la página web www.germinadorsocial.comy rellenar los documentos que se requieren:

 1. Formulario de inscripción: el cuestionario social del proyecto.
 2. Vídeo de presentación en el que se explicará el proyecto y cuál es la motivación de llevarlo a la realidad (máximo 3 minutos).
 3. Plan de negocio del proyecto que se presenta.

El plazo para presentar el proyecto estará abierto hasta el 15 de febrero de 2017.

Un jurado valorará y seleccionará los proyectos y, posteriormente, se abrirá una segunda fase de votaciones populares por parte de la ciudadanía.

 

¿Cuáles son los premios?

Som Energia entregará a través de su donativo voluntario el importe total de 25.000€ a distribuir entre los proyectos seleccionados y la Fundación Coop57 bonificará una parte de los costes financieros de un posible préstamo a los proyectos seleccionados.

Además, se recibirá un asesoramiento técnico, jurídico y administrativo en la implementación del proyecto sujeto a la disponibilidad del Equipo Técnico de Som Energia y la posibilidad de conectar con iniciativas similares del ámbito europeo a través de REScoop EU.

 

Más información: Bases del concurso

Muchos projectos que quieren Germinar!

El pasado 15 de febrero se cerró, con un gran éxito, el periodo de inscripciones para el 1r Concurso de innovación Social para la transición energética: el Germinador Social.

Germinador Social es un concurso impulsado por Som Energia i la Fundació Coop57, que pretende estimular la creación de modelos innovadores de iniciativas sociales, energía renovable y eficiencia energética, y ayudarlas a ponerse en funcionamiento con el objetivo de promover nuevos agentes locales para la transición energética.

Finalmente, se han presentado un total de 41 proyectos que entran en una primera fase de preselección. Posteriormente, los proyectos que queden preseleccionados iniciarán un proceso de votación popular que determinará los finalistas del Concurso.

Desde Som Energia y Coop57 estamos muy satisfechas de la respuesta que hemos recibido, convenciéndonos de la idoneidad del concurso y nos anima a seguir impulsando el concurso en próximas ediciones.

Si continues navegant per aquest lloc web, acceptes utilitzar les galetes. Més informació.

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca