"Fai o posible para conseguir o imposible"

Simon Weil
Lluitar contra la precarietat laboral

Fondo de loitas laborais populares

Apoio ás loitas laborais de grupos precarios que poidan activar a complicidade dos movementos sociais

Lluita contra les desigualtats i la exclusió social

Proxecto “Lliures”

Un país libre de pobreza, exclusión e desigualdade

Lluita contra les desigualtats i la exclusió social

Vencedores

Economía social e solidaria no barrio de las 3000 Vivendas de Sevilla

Lluita contra les desigualtats i la exclusió social

Customizando

Deseño creativo e profesionalización de mulleres en risco de exclusión

Impulsar la transició energètica

Germinador Social

Novos axentes locais para a transición enerxética

Impulsar la transició energètica

Hauspotu!

Pola dinamización rural das aldeas