A Fundación réxese por un Padroado integrado por sete persoas, por un equipo técnico de traballo. Desde o mes de febreiro de 2020, o Padroado está presidido por Anna López Anguera. O Padroado é designado na Asemblea Xeral de Coop57 entre membros do seu Consello Reitor e renóvase periodicamente coincidindo coa renovación dos órganos de goberno da cooperativa. O mandato é de catro anos, renovable cada dous anos.

Padroado

 • Jordi Pujol i Moix
 • Isabel Moga Sampere
 • Anna López Anguera
 • José Luís Martínez
 • Alfons Santos
 • Andreu Caralt
 • Roser Alcaraz
 • Viviana Chalmeta

Equipo Técnico

 • Maritza Buitrago (coordinadora)
 • David Fernàndez (tareas de apoio)

Equipo de Traballo e Debate sobre o futuro da Fundación (2018)

 • Ramon Carmelo
 • Liher González
 • César Gómez
 • Raimon Gassiot
 • David Fernàndez
 • Pedro Jiménez
 • Juan Manuel Avila

En relación aos proxectos que despregamos, a participación da Fundación é a seguinte:

No Fondo de Loitas Populares e Laborais

Na coordinación do fondo están Celestino Sánchez –Iaioflautas–, Núria Comerma –Sindicat de Llogaters i Llogateres–, Montse Carrillo –Entrepobles–, Alberto Diez –Marea Blava contra Telefonica– Guillem Fernàndez y David Fernàndez –Equipo Coop57.

No “Projecte Lliures”

No Comitè de Dirección, Anna López y David Fernàndez. A més, diverses persones sòcies de Coop57 formen part del espais de treball del projecte: GAS (Grup d’Avaluació Social), GAE (Grup d’Avaluació Econòmica) i l’Àgora Social del projecte.

No Germinador Social

A participación de Coop57 coordínaa Xavier Teis e do xurado do concurso forman parte en Toni Llogte, socio colaborador, e Toño González, campesiño agroecolóxico e membro do Consello de Sección de Coop57-Aragón. Na edición de 2020, Galicia estivo tamén presente a través de César Barcia Galego, da cooperativa Strelia Electrotecnia, que formou parte do xurado.