LLARS FAMILIARS HSJ SCCL és una cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre que des de 2015 treballa per trobar habitatges per a famílies que no tenen oportunitats en el mercat de lloguer. Són sòcies de Coop57 des de 2016 i hem treballat plegats en el finançament de diversos préstecs d’habitatge. Actualment tenen 60 persones sòcies i 17 habitatges, de les quals 10 estan adjudicades a famílies monoparentals (dones amb menors a càrrec). #RehabilitemEstel és un projecte amb un interès social clar i una evident sensibilitat ambiental.

 

Què és Llars Familiars?
LLARS FAMILIARS HSJ, SCCL,
és una cooperativa d’habitatge d’iniciativa social, que obtenen habitatges per cessió, compra o encàrrec de gestió i i els ofereixen als socis en règim de cessió d’ús. Els habitatges que gestionen provenen de l’Agència Catalana de l’Habitatge, d’Hàbitat3, són cedides o llogades per particulars o bé són propietat de Llars Familiars.HSJ, SCCL. Els barems socials d’adjudicació amb els que treballem es poden consultar aquí.

Com gestiona els habitatges?
Llista d’espera: Les persones amb necessitat d’habitatge entren a la cooperativa amb una aportació a capital de 100 € i resten en situació de llista d’espera. Nombre actual de socis en llista d’espera: 35 persones/famílies. L’adjudicació dels habitatges es realitza en funció d’un barem aprovat per l’assemblea que té en compte l’adequació de la renda al lloguer previst, el nombre de persones i d’habitacions, l’accessibilitat de l’immoble, l’arrelament al barri, les situacions d’especial vulnerabilitat, etc. Els lloguers es situen sempre dins d’uns nivells molt reduïts (entre 235 i 350 € mensuals).

Per què llancem aquesta campanya?
Al barri Sant Josep Obrer de Reus, a moltes persones els hi és impossible d’obtenir una hipoteca o pagar un lloguer a preus de mercat. La conseqüència és el subhabitatge (pisos rellogats o ocupats) i la marginalitat per manca d’accés a l’empadronament i als serveis comunitaris. En el dia a dia, Llars Familiars ha demostrat que poden contribuir a revertir aquesta situació, facilitant habitatge aquestes persones però sobretot un punt de partida per refer trajectòries vitals estroncades. Amb l’empoderament de les interessades: la resolució dels problemes d’habitatge no ha de venir donada des de dalt (“t’han concedit un pis”) sinó que requereix la seva participació activa. Ara cal anar més enllà. La rehabilitació de l’edifici del carrer Estel permetrà disposar de cinc habitatges més per atendre necessitats peremptòries actuals i futures. És per això que des de la Fundació Coop57 llencem aquesta campanya i, una vegada finalitzada, destinarà el recaptat a facilitar part de la rehabilitació de l’edifici del carrer Estel 4, segons les necessitats i en acord amb Llars Familiars SCCL.

Vols conèixer més les sòcies de llars familiars?
LLARS FAMILIARS esta conformada per 60 socis , amb graus diferents de compromís i necessitats d’habitatge. Actualment disposem de 17 habitatges que donen sostre a una cinquantena de persones que han pogut refer el seu projecte vital. Us en presentem algunes:

Carrer Riudoms: Imma, i els seus tres fills menors
Carrer Banys: Mariam i les seves filles Hanan y Amal.
Carrer Verge de Guadalupe: Yahya, Esteve, José y Darío, en régim d’habitatge compartit.
Carrer Prous i Vila: Alba amb la seva filla de mesos.
Carreró de la Sang: Carolina i Antonio, persones amb diversitat funcional.
Carrer Sardà: Unitat familiar formada per tres adults (Juan Carlos, Luciana i Liliana) i dos menors, refugiats procedents de Colòmbia
Cal Magre, Tarrés: Débora amb el seu fill de 6 anys amb diversitat funcional.
Carrer Alcover: Yoli i el seu fill menor.
Carrer Biscaia: germans Latifa, Siham Nouhaila i Mohammed

Què farem amb els diners? Com es farà l’adjudicació dels pisos del carrer Estel 4?

La cooperativa ha adquirit aquest edifici de cinc plantes, mitjançant un préstec de COOP57 amb un aval d’un centenar llarg de persones (500 € cada un) Actualment l’edifici té un únic pis funcionant perquè els altres no compleixen les condicions mínimes d’habitabilitat. La recaudació de la campanya “#RehabilitemLEstel” s’inverteix en la rehabilitació d’un immoble amb pisos al Cr. L’Estel, 4 de Reus. La rehabilitació permetrà obtenir cinc habitatges en total, un d’ells en planta baixa que serà destinar a sol·licitants amb mobilitat reduïda. El projecte de rehabilitació contempla la reforma dels elements estructurals que ho necessiten i la renovació d’instal·lacions amb criteris d’eficiència energètica (objectiu d’estalvi d’energia primària no renovable del 77,4%) i d’estalvi en el consum d’aigua. El pressupost global de la rehabilitació puja a 520.000 €, dels quals 470.000 corresponen a l’obra i 50.000 corresponen al cost del projecte, direcció d’obra i permisos. Per fer front a aquesta despesa es compta amb diverses col·laboracions, fruit d’un treball en xarxa i de la col·laboració public/ privada.

80.000€ Aportació de l’Ajuntament de Reus, via una subvenció ja atorgada
90.000€ Subvenció sol·licitada a la Generalitat, via els fons Next Generation
100.000€ Campanya de captació #RehabilitemEstel
250.000€ Finançament préstec habitatge Coop57

Si es supera l’import establert, es dedicará a millorar altres habitatges seguint criteris de sostenibilitat energética. L’adjudicació inicial es farà en col·laboració amb la Borsa d’Habitatge Municipal de Reus, ja que l’actuació està acollida a una ajuda pública condicionada. La cooperativa inscriu sistemàticament els seus demandants d’habitatge a la Borsa. Les adjudicacions posteriors es faran d’acord amb els barems de la cooperativa.

Una mica d’hemeroteca
Agost 2019
La cooperativa Llars Familiars crea 13 viviendas sociales en Reus en cuatro años La entidad acaba de restaurar y ampliar uno de los inmuebles gestionados. En total da servicio a 38 personas

Juliol 2021
Un llogater de la cooperativa reusenca Llars Familiars: «Accedir al mercat immobiliari és complicat fins i tot tenint recursos»
L’organització compta amb catorze pisos que donen sostre a 45 persones a Reus

Juny 2022
Accions d’autèntic habitatge social. L’experiència Llars Familiars SCCL
La proximitat i el compromís social són les millors eines

Pots fer la teva aportació solidària aquí!