Fundazioak trazabilitate-irizpide propioak ezartzen ditu bere funts ekonomikoen jatorrian eta xedean, finantza etiko, sozial eraldatzaileen printzipioen arabera.

Jatorriaren kasuan, guztiz bazterturik geldituko dira jatorri hauek dituztenak:

 • Armak ekoitzi eta saltzea, eta pertsonak iraintzen dituzten eta jokoak eta kasinoak sustatzen dituzten praktika ekonomikoak.
 • Diktadurako erregimen politikoak babestea.
 • Haurrak lanerako erabiltzea, laneko segurtasun- eta osasun-arauak haustea, justifikaziorik gabeko plantilla murrizteko espedienteak egitea, lanpostuak eskuratzeko edo bizitza pertsonala eta lan-bizitza uztartzeko berdintasun-araurik ez izatea.
 • Ingurumena suntsitzea, lurzorua, ura, airea kutsatzea, pestizidak sortu eta banatzea, energia nuklearra sortzea, etab.
 • Animaliekin esperimentatzea.
 • Finantza-espekulazioa eta paradisu fiskalen erabilera.
 • Nekazaritza intentsiboa, bioteknologia eta manipulazio genetikoa.
 • Zur tropikala lehengai gisa erabiltzea edo baso tropikalak botatzea.
 • Merkataritza- eta publizitate-portaera alderdikoia, eta kontsumitzaileen manipulazioaren bidezkoa.
 • Klientelismo politiko eta ustelkeria mota guztiak.
 • Monopolio ekonomikoak.

Halaber, Fundazioaren funts ekonomikoen xede izan daitezke Fundazioaren sorreran finkatutako helburu sozialekin bat datozen ekimenak, irizpide positibo hauek dituztenak:

 • Enplegu egonkorra eta kalitatezkoa sortzea, bereziki kooperatibak, ekonomia sozial eraldatzaileko entitateak eta zailtasunak dituzten kolektiboak laneratzeko enpresak eta ekimenak.
 • Ondasunak ekoiztea eta kalitatezko eta prezio eskuragarriko zerbitzuak ematea, ahal den neurrian material naturalak erabiltzea lehenetsiz edo ahalik eta gutxien landuz.
 • Elkarlanean eta ekonomia eraldatzailearen praktiketan oinarritutako merkatu sozialak eta eredu ekonomikoak artikulatzea.
 • Dibertsitate funtzionala duten pertsonei kalitatezko zerbitzuak eta beste laguntza batzuk ematea.
 • Energia kontserbatu eta ekoiztea, iturri jasangarriak eta ez-kutsatzaileak erabiliz, edo iturri horiek bultzatzen dituzten jarduerak eginez, hala nola etxebizitzak zaharberritzea, iraunkortasun eta energia aurrezteko irizpideak erabiliz.
 • Materialak, produktuak eta haien paketeak birziklatzea, eta hondakinak minimizatzea.
 • Banaketa-prozesuak murriztea, bereziki distantzia luzeko garraioa.
 • Ingurumen-politikak ezartzea eta gizarte-ekimenei laguntzea.
 • Tokiko garapenaren aldeko ekimenak.
 • Generoen arteko aukera-berdintasuna ondasunak ekoizteko eta zerbitzuak emateko jardueretan.
 • Kudeaketa ekonomiko eta finantzarioaren gardentasuna.
 • Nazioarteko harreman eraldatzaileak, lankidetza horizontalean oinarrituak, munduko edozein tokitan ekonomikoki eta sozialki egoera larrian direnekin.
 • Espainiako estatuan bizi diren gutxiengo behartsuak ahalduntzeko ekintzak.